Korkojen nousu ja maksuvapaa – kannattaako?

Viime vuosina maailmaa ovat ravisuttaneet useat mullistukset, kuten koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, kiihtynyt inflaatio, energiakriisi ja korkojen nousu. Nämä kaikki ovat vaikuttaneet niin yksityishenkilöiden kuin yrittäjienkin talouteen ja lainakäyttäytymiseen. 

Yksi vaihtoehto, jota monet lainanottajat harkitsevat näissä olosuhteissa, on maksuvapaan ottaminen lainoilleen. Tässä artikkelissa tarkastelemmekin, mikä oikeastaan on maksuvapaa ja mitkä ovat sen edut ja haitat.

Mikä on maksuvapaa ja miksi sellainen on?

Maksuvapaa jakso on sopimus, jonka avulla lainanottaja voi lykätä lyhennyksiä tietyn ajanjakson ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että lainanottaja ei maksa kuukausittaisia lyhennyksiä lainan erääntyessä, vaan lyhennykset lykkääntyvät myöhempään ajankohtaan. Maksuvapaan jakson aikana lainanottaja voi keskittyä taloudelliseen joustavuuteen ja säästää rahaa muuhun käyttöön.

Maksuvapaina kuukausina tai kuukautena siis luottokorttilasku tai lainan kuukausierä on nolla euroa. Monissa luottolaitoksissa on mahdollista valita jo lainanannon yhteydessä, haluaako hyödyntää yhden tai kaksi maksuvapaata kuukautta kalenterivuoden aikana.

Maksuvapaan myötä rahaa jää enemmän käyttöön, mutta maksuvapaa kasvattaa lainasaldoa kertyvien korkokulujen verran. Maksuvapaata hyödynnettäessä laina-aika pitenee tai maksuvapaan jälkeiset lainalyhennykset kasvavat.

Maksuvapaa ja inflaatio – uhka vai mahdollisuus?

Inflaation ja korkojen nousun aikana maksuvapaan ottaminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Inflaation nousu nostaa väistämättä elinkustannuksia, kuten ruoan ja energian hintoja, mikä puolestaan vaikuttaa kotitalouksien arkeen ja talouden budjetointiin. Korkojen nousu puolestaan voi lisätä lainanhoitokustannuksia, etenkin, mikäli laina on vaihtuvakorkoinen. 

Maksuvapaan jakson avulla voi olla mahdollista helpottaa omaa taloudellista taakkaa hetkellisesti. Kuten talouden hallintaa suunniteltaessa yleisestikin, on myös maksuvapaan jakson ottamista harkittaessa tärkeää ymmärtää sen vaikutukset myös pitkällä aikavälillä ja pohtia, tuoko se omaan talouteen hyötyjä. 

Ensinnäkin, maksuvapaan jakson aikana lainan kokonaishinta voi nousta, sillä korot jatkavat kertymistä ja laina-aika pitenee. Lainanottajan tuleekin olla tietoinen tästä kustannusten lisääntymisestä ja miettiä, onko se kannattavaa pidemmän aikavälin taloudellisessa suunnitelmassa.

Toiseksi, vaikka maksuvapaa jakso voi helpottaa taloudellista painetta lyhyellä aikavälillä, se ei ratkaise perimmäistä ongelmaa. Mikäli taloustilanne on epävakaa inflaation ja korkojen nousun vuoksi, on sitä tärkeää arvioida tarkemmin ja etsiä muita keinoja vahvistaa taloudellista vakautta. Esimerkiksi budjetointi, säästäminen ja lainojen kilpailuttaminen voivat olla pitkällä aikavälillä kestävämpiä ratkaisuja.

Lisäksi on tärkeää selvittää lainaehdot ja kustannukset ennen kuin päättää ottaa maksuvapaan jakson. On siis hyvä keskustella lainanantajan kanssa ja pyytää selvennystä sen ehdoista ja kustannuksista. Eri lainanantajilla voi olla erilaisia käytäntöjä maksuvapaan jakson suhteen, joten on tärkeää olla tietoinen kaikista mahdollisista vaikutuksista.

Harkitse, tutki ja budjetoi

On hyvä huomata, että inflaatio ei sinänsä vaikuta siihen, myönnetäänkö asiakkaille maksuvapaata ja kuinka paljon, sillä jokainen asiakas ja laina on tapauskohtainen. Maksuvapaata voidaan hyödyntää yleensä silloin, kun takaisinmaksukyky heikkenee hetkellisesti tai kun rahaa tarvitaan muuhun investointiin juuri samaisena kuukautena.

Yhteenvetona voidaan todeta, että inflaatio itsessään ei vaikuta maksuvapaan saamiseen. Yleisesti ottaen maksuvapaan ottaminen inflaation ja korkojen nousun aikaan voi tarjota hetkellistä taloudellista helpotusta. Kuitenkin sen vaikutukset pitkällä aikavälillä tulee harkita tarkkaan. On tärkeää arvioida oman taloudellisen tilanteen kestävyys, tutkia muita vaihtoehtoja ja keskustella lainanantajan kanssa ennen päätöksentekoa. Näin voit tehdä paremman päätöksen oman taloudellisen hyvinvointisi kannalta.

Korkojen nousu ja maksuvapaa – kannattaako?
Siirry sivun alkuun